برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
اطلاعيه فدراسيون بين المللي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در باره مرگ ولي الله فيض مهدوي و اكبر محمدي

در 6 سپتامبر 2006 مقامات مسئول جمهوری اسلامي مرگ ولي الله فيض مهدوي ٢٨ ساله را در زندان اعلام كردند. مرگ او بدنبال مرگ اكبر محمدي در 31 ماه جولاي 2006 كه در زندان مخوف اوين در تهران زنداني بود، اتفاق افتاده است . اين دو زنداني در اعتراض به وضعيت زنداني خود در اعتصاب غذا بسر مي بردند. چگونگي مرگ آنها مبهم است . در ايران سوالات بسياری در باره رفتار با زندانيان در زندانهاي ايران وجود دارد.

ولي الله فيض مهدوي در سال ١٣٧٩ در ارتباط با سازمان مجاهدين در يك دادگاه نا عادلانه به مرگ محكوم شد بود. دادگاهي كه در آن او از حق وكيل محروم بود. او در 28 اوت 2006 بعد از 9 روز اعتصاب غذا در بيمارستان بستري شد. وی از حق ملاقات با خانواده و وکيل مدافع اش محروم بود. ادعاهاي مختلفي دررابطه با مرگ او از طرف مقامات ايراني مطرح شده است از جمله اينكه او بخاطر حمله قلبي و يا خودكشي فوت كرده كرده است.

اكبر محمدي فعال دانشجويي كه در سال ١٣٧٨به اتفاق تعداد از دانشجويان برای شركت در يك تظاهرات صلح آميز دستگير شده بود. در دادگاهي ناعادلانه به مرگ محكوم شد، اين حكم بعدا بخاطر فشار از طرف مجامع بين المللي به ١٥ سال زندان تغيير پيدا كرد. بنا بر اطلاعاتي كه به بدست فدراسيون بين المللي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران رسيده, بخاطر بدرفتاريهايي كه در دوران حبس آقاي محمدي با وی شده بود وضعيت سلامت اش شديدا به وخامت گراييده بود.

فدراسيون بين المللي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران همچنين نگراني خود را از وضعيت تعداد بيشماري از فعالان و زندانيان سياسي كه در زندانهاي ايران بسر ميبرد ابراز ميدارند. شرايط زندانيان سياسي و زندانياني كه بخاطر عقايدشان در زندان بسر مي برند رو به وخامت گذاشته است. اعتصاب غذا های پي در پي در داخل زندانهاي ايران انجام مي شود. سازمانهاي غير دولتي اجازه ندارند كه با اين زندانيان ملاقات کنند. و خانواده هاي زندانيان اغلب از تماس با سازمانهاي غير دولتي واهمه دارند. كريم لاهيجي رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و معاون فدراسيون بين المللي حقوق بشر گفت: ”اين اتفاقات اخير نشاندهنده تهديد شديد براي سلامتي و امنيت بقيه زندانياني كه بخاطر عقايد سياسيشان در زندانهاي ايران زنداني هستند ميباشد، ”ما عميقا از وضعيت رو به گسترش تعداد زندانيان سياسي كه مورد بدرفتاري در زندانهاي ايران قرار دارند نگران هستيم”

فدراسيون بين المللي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران خواهان تحقيقات فوری مستقل در رابطه با شرايطي كه منجر به مرگهاي اخير شده است هستندو اين اتفاقات نشاندهنده آغاز حرکتي بسيار نگران كننده از طرف مقامات ايران است. فدراسيون بين المللي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از وضعيت بوجود آمده و بطور عام از وضعيت نقض حقوق بشر در اين كشور بسيار نگران است ايران از مقامات ايراني ميخواهد كه به وظايف خود بنابر قوانين بين المللي عمل کند و حقوق بشر احترام بگذارد. به ويژه به مفاد كنوانسيون حقوق مدني و سياسي كه ايران هم از جمله امضا کنندگان آن است احترام بگذارد.

در نتيجه فدراسيون بين المللي حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از شوراي حقوق بشر سازمان ملل ميخواهند كه در گردهمايي اجلاس هيجدهم سپتامبر كه آغاز دومين اجلاس اين شورا است. قطعنامه اي در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران بتصويب برساند.


Faire un commentaire

© بیداران 2020 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS