برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
رضا معيني

فرج عزيز

با سلام و آرزوی سلامت برای شما

از اينکه سايت گويا و نوشته من فرصتي به وجود آورد که بعد از گذشت ٤ سال از انتشار بيداران، شما توانستيد آنرا ببينيد، واقعا خوشحالم. اما از اينکه در ميان آن همه مقاله شما فقط بازانتشار يک مقاله را در باره بحث تواب ديده ايد، که آن هم موجب رنجش شما شده است. متاسفم. مطلب شما در شماره بعدی بيداران منتشرخواهد شد. در اين باره از آغاز تا کنون عليرغم کم و کاستي هايي که بيداران دارد، با اعتقاد و احترام به آزادی بدون قيد وشرط بيان، همه ی مطالب مربوط به نقض حقوق بشر را منتشر کرده ايم.

باز انتشار مقاله دوست ارجمندم مهدی اصلاني به نقل از نشريه آرش است که در آخرين شماره خود ويژه نامه ای در باره تواب منتشر کرده است. در اين باره لازم است بگويم که اين مطلب پيش ازانتشار در بيداران در سايت های ديدگاه و روشنگری نيز منتشر شده بود. شما خود بنا بر تجربه چندين و چند ساله مطبوعاتي بهتر مي دانيد که ( و در نوشته خود نيز اشاره کرده ايد) که مسئوليت نوشته بر عهده ی نويسنده است. اما من اين را کافي نمي دانم بيداران و مدير آنرا نيز در باره ی انتشار هر نوشته مسئول مي دانم، به همين دليل با توجه به مسئوليتي که عملا بر عهده من به عنوان مدير مسئول بيداران قرار گرفته است. همه ی خطای احتمالي انتشار مقاله ی تواب سازان را بر عهده مي گيرم. بيداران هيچگاه قصد توهين و افترا به کسي را نداشته و ندارد. اگر چنين پنداشته ايد شخصا عذر خواهي مي کنم. فقط بدانيد که در پس و پشت بازانتشار اين مطلب هيج گروه بندی و دسته و فراکسيوني وجود ندارد! چنانکه مطلبي که از آن نام برده ايد نيز در حمايت از گروه وجود نداشته "فرج سرکوهي" نيست.

در باره ی بحث تواب در شماره ١٣ بيداران، ما فراخواني برای اين بحث منتشر و در همان شماره در کنار انتشار نامه ی يکي از توابين، چندين مقاله در اين باره را منتشر کرديم. اين بحث که شما نيز در نوشته خود بر اهميت آن تاکيد داريد، و انتشار مطالب با ديدگاه های متفاوت هنوز در دستور کار ماست . بحث تواب در مقاله مهدی اصلاني علاوه بر مواردی که در باره ی دستگيری و رويدادهای پيش و پس از آن و در باره ی شماست ودر نوشته تان مورد نقد قرار گرفته و در باره آن روشنگری شده است، نکاتي به گمان من جدی و مهم در باره ی شرايط به وجود آمدن "تواب" در جامعه و نقش حاکميت را نيز در بر دارد. شخصا فکر مي کنم در ميان مباحث ارائه شده ( و در دسترس ما قرار گرفته) و در ميان نظرات زندانيان سياسي بحثي جدی ست. انتخاب آن مطالب برای کليت آن بوده است، شما بهتر از من مي دانيد که "هيچ مديری نمي تواند برای انتشار يک مطالب کلمه به کلمه آنرا تائيد کند! اگر نه فقط بايد از خودش مطلب منتشر کند!" ( نقل به مضمون از خود شما!)

بحث تواب و ندامت و در کل تاريکي های فراموشي بر تاريخ ما بحثي جدی و عملا جنجالي ست. زماني که ما تصميم به باز کردن بحث در اين باره گرفتيم مي دانستيم که در اينباره حرف و حديث بسيار است. افترا ، تهمت و توهين چه در مفهوم و چه در تعريف آن وجود خواهد داشت، اما پذيرفتيم که اين کار را انجام دهيم. باز شدن اين مباحث و روشني افکندن بر مفاهيمي که تابو و ناگفتني هستند، کاری لازم و با ارزش است حتا اگر دوستاني را ناخواسته و بر خلاف نظر و اعتقاد ما دلگير شوند. مي دانم شما نيز با من در اين باره هم نظر هستيد.

اين چند خط فقط برای رسيد ميل و مطلب شماست و از اين بيشتر بحث را شخصي نخواهيم کرد اما بدون شک، شما مي توانيد با تجارب خود بيداران را در چگونگي پيشبرد اين بحث ياری دهيد. ما از خود در اين باره بارها پرسيده ايم آيا مي توانيم هر مطلب را به عنوان توهين به کسي يا با تحت نام افترا سانسور کنيم و از انتشارش سرباززنيم؟ آيا بايد خط قرمز گذاشت و از مرزهايي نبايد گذشت ؟

با احترام و آرزوی سلامت برای شما


Faire un commentaire

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS