برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
گردآوری: همنشین بهار

۱- ديوار الله اکبر، سياوش بشيری، انتشارات پرنگ پاريس ۱۳۶١

۲- یادداشتهای روزانه زندان، محسن فاضل، نشر از هواداران سلزمان پیکار ١٣٦٤

۳- خوب نگاه کنيد، راستکی است ــ پروانه عليزاده، نشر خاوران، چاپ اول پاريس، ١٣٦٦، ترجمه شده به آلمانی و فرانسه

۴- قبيله آتش در تله گرگ، فريدون گيلانی، ١٣٦٧، آلمان

۵- خاطرات زندان توحيدی، قصر در بهار آزادی ــ پرويز اوصيا، بازتاب، آلمان ۱۳۶۸

٦- حقيقت ساده، منيره برادران، سال ١٣٧١ تا ١٣٧٤، تجديد چاپ: نشر نيما- آلمان؛ به زبانهای آلمانی و هلندی ترجمه و چاپ شده است

٧- از کاخ شاه تا زندان اوين ــ احسان نراقی. (نسخه ‏اصلي آن به زبان فرانسه است)، ترجمه سعيد آذری، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، چاپ اوّل ۱۳۷۲

٨- خاطرات زندان، کتايون، نشريه ميزگرد شماره‌های ٣، ٤، ٧ و ۸

٩- نبردی نابرابر (گزارش ۷ سال زندان از سال ۶۱ تا ۶۷ ) ــ به انگليسی ترجمه شده ــ نيما پرورش، ناشر انديشه و پيکار۱۳۷۴ آلمان

١٠- يادهای زندان- دوجلد- فريبا ثابت، پاريس، تابستان ۱۳۷۶ ــ نشر خاوران

١١- خاطرات زندان، شهرنوش پارسی پور، نشر باران، (سوئد)، ۱۹۹۶

۱٢- و هنوز قصّه برباد است، حسن درويش، آمریکا، ۱۳۷۶، نشر نقطه

١٣- خاطراتی از زندان اوين ــ حميد آزادی، پاريس۱۹۹۷

١٤- خاطرات يک زندانی، رضا غفاری، ناشر آرش، ١٩٩٨ سوئد

۱٥- از آنچه بر ما گذشت، ۴ روايت بر اساس ۴ گفتگو با ۴ زن ــ طيفور سوئد، ۱۹۹۸

١٦- فتنه دور قمری ــ (خاطرات زندان) ــ بهداد، لس آنجلس- ايالات متحّده‌امريکا، ارديبهشت ۱۳۷۷ انتشارات ما

۱٧- دراينجا دختران نمی‌ميرند، شهرزاد، ناشرخاوران، پاریس- تابستان ۱۳۷۷

۱٨ – کتاب زندان در دو جلد، ویراستار: ناصر مهاجر، چاپ آمریکا، ١٣٧٧ و ١٣٨٠

١٩- سیاووشان (زندگی نامه اعدام شدگان حزب رنجبران) به کوشش باقر مرتضوی، ١٣٧٨

٢٠- فريب خوردگان قرآن، آزاده ايرانی، پاريس، سال ۱۳۷۹.

٢١- از اوين تا پاسيلا، (خاطراتی از زندان‌های داخل و خارج کشور۱۳۶۸-۱۳۶۱) د – البرز، تورنتو، زمستان ۱۳۷۹

٢٢- قهرمانان در زنجير، انتشارات سازمان مجاهدين خلق ۱۳۷۹

٢٣- پشت ديوارهای بلند، از کاخ تا زندان ــ آذر آريانپور (همسر دکتر شيخ الاسلام زاده، آخرين وزير بهداشت و درمان سلطنت پهلوی) تهران، چاپ اوّل، تهران انتشارات آيينه ۱۳۷۹

٢٤- جمهوری زندان‌ها، وريا بامداد (مجيد دارابيگی)، (۲ جلد) ,فرانکفورت, مرکز پخش کتاب ۱۳۸۰

٢٥- خاطرات دکتر فريبرز بقايی (گفتگوی او با حميد احمدی در سپتامبر ۱۹۹۹ در شهر فرانکفورت در ۱۵ جلسه ضبط ويديويی شده است و بخش چهارم مربوط به زندان است. در سایت «بنياد فرهنگی دکتر فريبرز بقايی برای روشنگری» موجود است.)

٢٦- ماه عسل پائيزی ــ سید ابراهیم نبوی ( يادداشتهای روزانه زندان ۱۳۷۹)، انتشارات جامعه ايرانيان، ۱۳۸۰

٢٧- خاطرات زندان مسعود بهنود (دربند امّا سبز)، ناشر: نشر علم، محل نشر: تهران تاريخ نشر ۱۳۸۰

٢٨- اوين: گاهنامه ی پنج سال و اندی، (جامعه شناسی زندانی و زندانبان)، چاپ اوّل، انتشارات پرزاوند، محمّد جعفری، از مسئولين روزنامه انقلاب اسلامی‌‌ و از همکاران بنی صدر، ١٣٨٠

٢٩- سالن ۶: يادداشت‌های روزانه زندان ــ‌ ابراهيم نبوی، نشر نی، محل نشر:تهران تاريخ نشر ۱۳۸۰ (مولف در بخش پايانی کتاب فهرست مفصّلی از اصطلاحات و واژه‌های متداوّل در زندان, همراه با تلفّظ و شرح معنی و مفهوم آن‌ها درج نموده است.)

٣٠- مصلوب، کتايون آذرلی، نشر فروغ- (کلن) ۱۳۸۰

٣١- کشتار ٦٧ ــ مسعود انصاری واشنگتن، امريکا، ۱۳۸۱.

٣٢- از عشق و از امید، نامه های زندان، نوشابه امیری، خاوران-پاریس، ١٣٨١

٣٣- آن سوی اتهّام (خاطرات) ــ عباس اميرانتظام، نشر نی (تهران)، ۱۳۸۱

٣٤- روانشناسی شکنجه، منیره برداران، نشر باران- سوئد- ٢٠٠١

٣٥- زير بوته لاله عباسی، نسرين پرواز ٢٠٠٢، نشر نسیم، استکلهم

٣٦- سيمای شکنجه ــ بهروز سورن، نشر بيدار آلمان، ۲۰۰۲

٣٧- کابوس بلندتيزدندان ــ ويراستار: بهروزشيدا (۱۶ مطلب از زندان‌های شهرستان های ايران)، ناشر باران استکهلم ۱۳۸۲

٣٨- يادنگاره های زندان، سودابه اردوان، سوئد ‏ ۱۳۸۲

٣٩ - گردن بند مقدّس، مهرانگيز کار، باران، ٢٠٠٢، سوئد

٤٠- یاسها و داسها، فرج سرکوهی، نشر باران -سوئد- ٢٠٠٢

٤١- خاطرات زندان ــ فرنوش مشيری ۲۰۰۳

٤٢ – اعترافات شکنجه شدگان، یرواند آبراهامیان، ترجمه رضا گوهرزاد، نشر باران- سوئد- ٢٠٠٣

٤٣- در مهمانی حاجی آقا ــ حبيب الله داوران، داستان يک انسان ــ فرهاد بهبهانی ــ خاطرات دو تن از دستگير شدگان نامه ۹۰ نفری به رئیس جمهور، انتشارات اميد فردا ۱۳۸۲‌

٤٤ - چشم در چشم، هنگامه حاج حسن، نشر هما، فرانسه ۱۳۸۲

٤٥ – نه زيستن نه مرگ در ۴ جلد خاطرات زندان ــ ايرج مصداقی ناشر: آلفابت ماکزيما سوئد چاپ اوّل: ۱۳۸۳ (اين کتاب با افزوده ها و بازنگری به چاپ دوّم رسيده است)

٤٦- بر ما چه گذشت (بخش «بند انقلاب و محکومين زندان ديزل آبادِ کرمانشاه»،...) محمّد رضا اسکندری، خاوران ۱۳۸۳

٤٧- بهای انسان بودن، خاطرات زندان ــ اعظم حاج حيدری، فرانسه، انتشارات انجمن هما، زمستان،١٣٨٣

٤٨ - شب بخير رفيق (طرف تيره تاريخ خاطرات زندان) ــ احمدموسوی، انتشارات باران چاپ اوّل ۱۳۸۳

٤٩- پرنده نوپرداز ، اسامی و مشخصات اعدام و کشته شدگان اتحادیه کمونیستها، ۲۰۰۴

٥٠- ما در زندان جمهوری اسلامی‌(گزارش به تاریخ) [در مورد زندان شیراز] ــ علی مهرآسای، چاپ نخست بهار ١٣٨٥، نروژ

٥١- انديشه و تازيانه ــ خاطرات اکبر محمّدی، شرکت کتاب آمريکا، چاپ اوّل بهار ١٣٨٥

٥٢- فرهنگ اصطلاحات زندانیان سیاسی، اعظم کياکجوری، نشر باران ٢٠٠٥، سوئد

٥٣- در جستجوی رهائی، مريم نوری، سوئد، نشر باران ۲۰۰۵

٥٤ - تاريخ زنده- فريبا مرزبان، حقايقی از زندان‌های زنان در جمهوری اسلامی‌ايران (جلد اول) بوک پرس، انگلستان ۲۰۰۵

٥٥- «زندگي من بعنوان يک خائن» ــ زهرا قهرمانی ، به انگلیسی ٢٠٠٧

٥٦- زیستن در سرسرای مرگ (گزیده ای از داستان های زندان) ــ گردآورنده علی دروازه غار، چاپ اوّل بهار ۲۰۰۶

٥٧- بر ساقه تابیده کنف (سروده های زندان) به ک.شش ایرج مصداقی، نشر آلفابت ماکزیما- سوئد- ٢٠٠٦

٥٨- We Lived to Tell(زنده ماندیم تا بگوییم) ــ اثر مشترک سوسن مهر، آزاده آگاه و شادی پارسی، ۱۳۸۶McGilligan Books

٥٩- Prisoner of Tehran: A Memoir, by Maria Nemet, Pinguin, 2007

٦٠- در جدال با خاموشی (تحليلی از زندان‌های جمهوری اسلامی‌در دهه شصت) ــ اشرف دهقانی، انتشارات چريکهای فدايی خلق، ٢٠٠٧

٦١- خاطرات یک زندانی، ابوالحسن رحیمیان، نشر توماج- پاریس تاریخ ؟

٦٢- خاطراتی از زندان يونسکو در دزفول، زنده یاد بقائی، سایت ایران امروز

٦٣- اعدام به اضافه ده سال (خاطرات زندان اوين ۱۳۶۹- ۱۳۶۴) راجر کوپر

٦٤- هنوز هم ورق پاره های زندان ــ امير عباس فخر آور، ناشر: شرکت کتاب، تاریخ ؟

٦٥- خاطرات يک اسير عراقی از زندان‌های جمهوری اسلامی‌‌(اين زندانی بيست و سه سال از عمرش را در زندان بوده است)، سایت کوردستان نيوز

٦٦- اگر ديوارها لب مي‌گشودند ــ خاطرات مهين لطيف از شكنجه‌گاههاي رژيم خميني، انتشارات امیرخیز (مجاهدین)

٦٧- آخرين خنده ليلا ــ خاطرات زندان مهری حاجی نژاد، تاریخ؟

٦۸- خاطرات زندان دکتر محمّد ملکی (اين خاطرات ۶۰۰ صفحه ای، مدّتی است که ‌آماده شده، ولی اجازه چاپ ندارد.)


Faire un commentaire

© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS