برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران

شاهدا ن چشمبند زده" ‍ فيلم مستند ي است که قصه گويان آن سال‌ها در سيا هچال های جمهوری اسلامی بسر برده اند. "شاهدان چشمبند زده"، که خود هم قربانی و هم شاهد ماجراهاي زندان بوده‌اند ، با طرح اين مساله كه رويكرد حاكمان ايران به مذهب براي تشديد اعمال خشونت در زندان، ويژگي زندان‌ حكومت اسلامي است، به شرح نظرات و تجارب خود مي پردازند و گوشه‌هاي ناگفته و ناشنيده زندان‌هاي سياسي جمهوري اسلامي را براي بيننده ترسيم مي‌كنندتهمينه در بيان خاطرات خود مي‌گويد: يك روز يك كاسه انگور دستم بود، يك حبه از انگورها رو دادم به يك دوستم. بعد صدام كردند گفتند كه گزارش دادند كه شما غذاتون رو كموني با بچه‌ها استفاده مي‌كنيد. يعني اشتراكي از غذاتون به همه مي‌دهيد. ما مي‌خواهيم هر كسي جدا، حتي آب ليمو، نمك و...خودش بخوره. اين كموني مصرف كردن باعث ميشه برين توي تابوت‌ها. حالا فكر كار خودت را بكنشاهدان چشم‌بند زده" ساخته كانون زندانيان سياسي ايران(در تبعيد ) و محصول كارمشترك افرادي است كه زندان‌هاي دو رژيم شاه و اسلامي را تجربه كرده اند . دو جوان فيلمبردار يا استعداد درخشان خود صحنه ها و لحظه‌هاي بياد ماندني اين فيلم را با دوربين‌هاي خود ثبت كردند. رضا علامه زاده آن را اديت كرده و آهنگ آن را اسفنديار منفردزاده ساخته است


Faire un commentaire

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS