برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
مجموعه فکاهی از پرستو فروهر

ورودی اداره

اول برین اتاقه بازرسي اول برین اتاقه بازرسي

امروز تعطیله امروز تعطیله

اينجا نميشه وايسين اينجا نميشه وايسين

بازرسي بدني

بازرسي خاهرا نيم ساعته دیگه باز ميشه

پرده رو پشتتون بکشين

دستتاتونو بالا بگيرين

فقط بيک شيشه ای حق دارين ببرين تو - بقيقه چيزاتونو تحويل بدين

آهای ... شماره تون يادتون رفت

کلاسوراتونو بزارين زمين - بايد بگردمتون

شما که ديروزم اينجا بودين

چادر سر کنين

کفشارو درآرین

"... فکر کنم ملاه اومد..."

حاج آقا

" .. فردا دوباره میام"

"... بايد نونم بخرم"

سرکار خانم بيخودی دارين منتظر ميشين

ببخشين .. ميخاستم برم خدمته حاج آقا بگيرين بشينين مثه بقيه اونجا

امروزم که دوباره اينجاين

دفتر رياست

سرکار خانم امروز ديگه چه فرمايشي دارين؟

ولي ... جناب آیت الله!

سرکار خانم صبر داشته باشين

سرکار خانم بازم دارين حرفه خودتونو تکرار ميکنين

اين دو تا زنا هنوزم بيرون نشستن

سرکار خانوم بفرمايين بشينين- بقيه ام الان ميان

بسمه تعالا- جلسه رسميه- مطالبتونو بفرمايين- ضبط ميشه

اینا مدارکيه که درخاست کرده بودين- همينجا ميتونين بخونين بيرون نميشه ببرين

ساندويچ فروشي

يارو مارو ديد

يکي پشت درخت وايستاده

ميگي اين يارو ام ماموره؟

هميشه ام همين يکي رو ميفرستن

مطالعه اسناد

مدارک رو زير نظر ما ميتونين بخونين - تا نماز ظهرم بيشتر وقت نيست

"تق تق" امروز ديگه کسي مزاحمم نشه

خرررپف خرررپف

خررر.. خررر.....

يکساعت بيشتر از وقتتون نمونده

"تق تق" برگه ها رو قاطي نکنين

وقت تمومه

ارائه نامه

ببخشين اين نامه رو ميخاستم تحويل بدم

ببخشين... اين نامه رو ميخاستم تحويل بدم

ببخشين... اين نامه رو ميخاستم تحويل بدم

حاج آقا!


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS