برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
این متن را برای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ارسال کنید

اعتراض کنید

این متن را برای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ارسال کنید

عالى جناب ناوانتيم پيلى، كميسر عالى حقوق بشر ملل متحد

با درد و اندوه فراوان آگاه شده‌ايم كه ماموران جمهورى اسلامى در فاصله‌ى ٢٠ تا ٢٧ دى ماه ١٣٨٧ گورهاى فردى و جمعى گلزار خاوران را ويران ساخته‌اند و سپس با ريختن خاك نرم درسطح زمينِ صاف گشته، به درخت كارى در اين تنها گورستان شناخته‌‌شده جان‌باختگان كشتار بزرگ تابستان١٣٦٧ و نيز ديگرانديشانى كه پيش از آن تاريخ به دست آمران و عاملان جمهورى اسلامى كشته‌شده‌اند، برآمده اند.

ما از شما مى‌خواهيم كه با استفاده از كليه‌ى اختيارت و امكان‌ت‌تان از ويرانى و نابودى اين گورستان كه سند جنايتى بزرگ است و نماد حافظه‌ى تاريخی مردم ایران، به فوريت پيشگيرى كنيد.

با احترام.......

Your Excellency Ms. Navanethem Pillay High Commisssioner of Human Rights at the UN

With deep disbelief and disdain we have become aware that the authorities of the Islamic Republic of Iran have undertaken the destruction of Khavaran Cemetery, the only known site of mass and individual graves of the victims of the Great Massacre of political prisoners in the summer of 1988 and other non- Moslem dissidents executed in Iran through out the Seventies.

I beg your honor to urgently take action demanding the authorities of the Islamic Republic of Iran to immediately stop this barbaric operation.

The destruction of Khavaran is tantamount to the eradication of an important material evidence of a historic crime.

Respectfully,

از طریق ای میل

InfoDesk@ohchr.org

آدرس پستی

Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme

Palais Wilson

52 rue des Pâquis

CH-1201 Genève, Suisse


لطفا متن انگلیسی نامه را در صفحه ای میل خود قرار داده و به آدرس داده شده InfoDesk@ohchr.org ارسال کنید.

این نامه باید با آدرس ای میل شخصی شما که به معنای امضای شخصیت حقیقی شماست، ارسال شود و هر نفر تنها یک نامه را می تواند ارسال کند.

مسئولیت حقوقی تهیه و ارسال متن منتشر شده در این صفحه با بیداران است. بیداران نسبت به تغییر متن و استفاده ای غیر از درخواست ارائه شدهدر این صفحه مسئولیتی ندارد.

© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS