برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

پاریس، ژنو- "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران" (LDDHI)، به شدت نسبت به اقدام دولت جمهوری اسلامی در تخریب گورستان خاوران در جنوب تهران و ازبین بردن علائم قبرهای این گورستان احساس نگرانی می کنند و از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد هر چه سریعتر این اقدامات را متوقف کنند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، قبرهای هزاران قربانی در سرکوب های سیاسی سال ۱۹۸۸ که زیر عنوان "کشتار زندانیان" شناخته می شود درحال تخریب است. قسمتی از این گورستان پوشیده از درختانی است که توسط مسؤولان کاشته شده. "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" و "جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران" معتقدند که قبرها و علائم گذاشته شده توسط خانواده قربانیان باید حفظ شوند تا بتوان در مورد شرایط اعدام زندانیان سیاسی تحقیق بعمل آورد و هرگونه تخلف احتمالی در زمینه حقوق بشر را مشخص نمود.

"فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" و "جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران" از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که در حفظ این مکان بکوشند و تحقیقاتی جامع، مستقل و بی طرف را در مورد کشتار زندانیان سیاسی بعمل آورند تا میزان جنایت عاملان این اقدامات مشخص گردد. این دو سازمان مصراً از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که به درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام های غیرقضایی، اعدام های فوری یا خودسرانه پاسخ مثبت دهند تا زمینه ورود او به ایران و انجام تحقیقات آزاد در سراسر کشور مهیا شود.

تخریب این گورستان و عدم پاسخ به درخواست های انجام شده مبنی بر انجام تحقیقات جامع پیرامون اعدام ها یک نقض آشکار نسبت به حقوق خانواده قربانیان است. آنان این حق را دارند که اطلاعاتی در مورد واقعیت کشتار زندانیان دریافت و به مانند سال های قبل بر سر قبر عزیزانشان عزاداری کنند. تخریب این مکان و از بین بردن آثار علمی که در این گورها وجود دارد باعث خواهد شد عدالت در مورد خانواده قربانیان اجرا نشود.

اطلاعات اولیه

اکثر کسانی که در "کشتار زندانیان سال ۱۹۸۸" اعدام شدند زندانیان سیاسی ای بودند که در بازداشت های گسترده و سرکوب های دو سال اول انقلاب به زندان افتادند.

شمار دقیق قبرها و جنازه های مدفون شده در خاوران مشخص نیست، ولی برآورد می شود که این تعداد از مرز حداقل پنج هزار قربانی می گذرد. البته اخیراً براساس گزارش های به دست آمده، رضا ملک، یکی از عوامل سابق وزارت اطلاعات که در زمان صدارت علی فلاحیان در این وزارتخانه کار می کرده، در یک نوار ویدیویی اظهار داشته که در آنجا بین ۱۷۰ تا ۱۹۰ گور جمعی برای زندانیان سیاسی سال ۱۹۸۸ وجود دارد. به گفته او، تعداد ۳۳ هزار و ۷۰۰ زندانی، از جمله خردسالان ۱۱ و ۱۲ ساله و زنان باردار، در دل این گورها مدفون شده اند.


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS