برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران

خاوران تنها گورستان اعدام شدگان نیست

مکانی است برای فراموش نکردن

و

از یاد نبردن به غارت بردن کرامت انسانی

و آن همه کشته در سال‌های سکوت و تنهایی

نماد ممنوع کردن سوگ برای خانواده‌هایی است که هنوز از "چراها و بایدها" می‌پرسند

می‌توان درهای این گورستان را بر ورود مادران بست

می توان آنها را احضار و محاکمه و محکوم کرد

اما لاله ها می‌رویند، هر بهار

تا

تلاش برای دادخوهی، حقیقت و عدالت

را

به یاد آرند


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS