برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران

خاوران، دشت عاشقان سلام؛

درود و هزاران درود به تو و خاک تو و همه آنهایی که در زیر خاک تو به ناحق خفته اند.

تو عزیزان ما را در بر گرفتی و ٢٥ سال جسد آنها را حفظ کردی، در محلی که نه نامی و نه نشانی و نه سنگی است و از خار و خاشاک پوشیده بود و هست.

اما روزی رسد که آنجا را به گلستانی تبدیل کنیم و خواهد شد.

در بیست و پنجمین سالگرد شهدای سال ١٣٦٧ به تمامی جان باختگان راه آزادی و فرزند خودم انوشیروان لطفی درود می فرستم.

آری، ٢٥ سال از آن تاریخ می گذرد، چه زود گذشت، اما و اما بر دل ما خانواده ها چه گذشت که خود دانیم و بس.

باشد، همه چیز را تحمل کردیم و می کنیم، ولی به امید روز آزادی و آینده ای بهتر برای مردم این مرز و بوم زنده ایم.

یادشان زمزمه نیمه شب مستان باد

تا نگویند که از یاد فراموشانند

تقدیمی: مادر لطفی

هشتم شهریور ۱۳۹۲


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS