بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > مادران ِ خاوران > پیام تسلیت همکاران بیداران : در اندوه مرگ پروانه میلانی

پیام تسلیت همکاران بیداران : در اندوه مرگ پروانه میلانی

با اندوه فراوان خبر درگذشت خانم پروانه میلانی، از یاران و همراهان مادران و خانواده‌های خاوران را شنیدیم. پروانه میلانی بیش از سی سال برای کشف حقیقت و تحقق عدالت تلاش کرده بود.

بسیار متاسف هستیم از اینکه پروانه میلانی و بسیاری دیگر از بستگان اعدام شدگان و قربانیان نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر در ایران، بدون آنکه شاهد تحقق آرزوی خود، برای کشف حقیقت و عدالت باشند، ما را تنها می گذارند. بسیار سرخورده ایم از اینکه تلاشهای مادران و خانواده‌های خاوران حتی از جانب بخش مهمی از فعالین سیاسی و مدنی نیز نادیده گرفته شده است.

ما همکاران وب سایت "بیداران" این ضایعه بزرگ را به خانواده خانم پروانه میلانی و مادران و خانواده‌های خاوران و همه آنانی که نگران نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق بشر در ایران هستند، تسلیت می گوئیم.

اصغر ایزدی، جعفر بهکیش، منیره برادران، میهن روستا، شهلا شفیق، ناصر مهاجر، رضا معینی