بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > حافظه، تاريخ، فراموشي > کارزار جلوگیری از تخریب زندان اوین!

کارزار جلوگیری از تخریب زندان اوین!

سایت بیداران

به ابتکار همکاران سایت بیداران، نامه‌ای به خانم ایرینا بوکووا، مدیر سازمان یونسکو، تهیه شده و تا کنون بیش‌از ٣٠٠ نفراز زندانیان سیاسی پنچ دهه زندان اوین؛ خانواده‌های اعدام شدگان؛ فعالان سیاسی؛ کنشگران جامعه مدنی؛ هنرمندان و روزنامه نگاران ایرانی آن را امضاء کرده اند.

هدف اصلی از تهیه و ارسال این نامه به یونسکو و نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد، جلوگیری از تخریب زندان اوین توسط جمهوری اسلامی و خواست حفظ این بنای تاریخی و میراث جمعی آگاهی ایرانیان است.

این نامه همچنین در سایتchange.org برای جلب حمایت گسترده ایرانیان و دیگر مردم جهان جهت امضاء آن انتشار می یابد .

تماس برای اطلاعات بیشتر:

tbidaran(at)gmail.com

نامه به فارسی با امضاها

نامه به انگلیسی با امضاها

منیره برادران

۲۷ آذر ۱۳۹۴