برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
جستجو
بیداران

بیست و پنج سال است که "فصل نامه حقوق بشر" ، (Human Rights Quarterly) یکی از معتبر ترین مجلات در این زمینه، توسط انتشارات دانشگاه جان هاپکینز منتشر میشود. این فصلنامه مسائل مورد توجه سازمان ملل و دیگر سازمانهای دولتی و غیر دولتی حقوق بشر را بررسی میکند و آخرین اطلاعات و تحقیقات انجام شده در این زمینه را در اختیار خوانندگان خود قرار میدهد.فصلنامه همچنین مقالاتی را در باره تحقیقاتی که در زمینه حقوق بشر و یا سیاستگذاریهای در این مورد را در اختیار خوانندگان خود قرار میدهد. همچنین در این فصلنامه، کتابهای منتشر شده در عرصه حقوق بشر معرفی و بحثهای نظری و فلسفی درباره مبانی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر منتشر میشود. این مجله اطلاعات لازم را در زمینه موضوعات پیچیده حقوق بشر در اختیار سیاستگذاران قرار داده و کمک میکند که سیاستهای ملی و بین المللی در زمینه حقوق بشر به شکلی دقیق تعریف شود.

اطلاعات بیشتر در مورد فصلنامه را میتوانید در اين آدرس ضمیمه پیدا کنید.

Human Rights Quarterly

**********

ترجمه خلاصه مقالات منتشر شده در شماره سوم از بیست و هفتمین جلد "فصلنامه حقوق بشر" که در آگوست سال 2005 منتشر شده است

**********

۱- گذر کشتی ها در شب : شرایط جاری حقوق بشر وبحث توسعه از نظرگاه اهداف توسعه هزاره

فیلیپ آلستون

موضوعات:

حقوق بشر— همکاریهای بین المللی

فقر— همکاریهای بین المللی

سازمان ملل متحد.اعلامیه هزاره

چکیده :

اهداف توسعه هزاره (ام-دی-جی) ، که برجسته ترین ابتکار در دستور کار توسعه جهانی هستند، نقاط مشترک فراوانی با اهداف حقوق بشردارند. ولی نه جوامع حقوق بشر و نه جوامع توسعه به این ارتباط اعتقاد عمیق ومشتاقانه ای ندارند. این مقاله در جستجوی یافتن دلیل اینکه چرا این دو دستور کار مانند دو کشتی در شب از کنار هم میگذرند، در حالی که هر دو به سمت مقصدی مشابه در حرکت هستند. شواهد تجربی بعمل آمده شامل تحلیلهای انجام شده بوسیله گروهی از سازمانهای غیردولتی حقوق بشر، طرحهای ملی (ام- دی-چی) که توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه اقتباس شده و تحلیلهای وابسته به مسئولین توافقنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد و مخبرین ویژه میباشند. نویسنده، جامعه حقوق بشر رابه شرکت موثرتر در برنامه های توسعه، اولویت دادن به ملاحظات آن و نه این تصور که باید به تمام مسائل به شکل همزمان پرداخته شود و پرهیز از تفریط در مقرراتی بودن فرا میخواند.

**********

٢- "مشکل لاینحل" برمر: عدالت انتقالی و اشغال عراق توسط آمریکا اریک استور، هانی مگالی، هانیه مقتی

عراق –سیاست و دولت—2003

جنایات و خطاهای سیاسی—رسیدگی –عراق

عدالت جنائی ،اجرائیات—عراق

محاکمات جنایت جنگی –عراق

خطاهای بین المللی –عراق

چکبده:

در فاصله کوتاهی پس از تهاجم و اشغال عراق توسط آمریکا ، پل برمر سوم، در مقام خود به عنوان ریاست اداری حکومت موقت ائتلاف (سی پی ا)، چندین مکانیسم برای عدالت انتقالی و چگونگی مقابله عراقیها با میراث جنایات رژیم گذشته معرفی کرد. برای تدوین این مکانیزمها، برمر با گروه منتخبی از تبعیدیان عراق که به کشور بازگشته بودند یا هنوز در خارج بسر میبردند مشاوره کرد. به هر حال ، او نتوانست آرا و دیدگاههای عراقیان را در مجموع بدست آورد. او همچنین در مورد مشاوره با بسیاری از شخصیتهای دولتی و غیردولتی که میتوانستند گلچینی از"آموخته هایشان"و "بهترین عملکرد ها" از جریان عدالت انتقالی در سایر کشورها را به (سی پی ا) و دولتهای آینده عراقی بدهند، شکست خورد. لذا بسیاری از راهکارهای برمربا نتیجه معکوس روبروشدند و یا به شکل ناامیدانه ای نقض شد.

**********

٣- آیا اسپانیا حافظه خودرا ترمیم میکند؟ شکستن پیمان فراموشی

مادلین دیویس ، 1970

موضوعات :

جنایات و خطاهای سیلسی –رسیدگی ---اسپانیا

اسپانیا—سیاست و حکومت—1975

خطاهای بین المللی – اسپانیا—تاریخ – قرن بیستم

اسپانیا — تاریخ—جنگ داخلی،1939-1936—قساوت

چکیده:

این مقاله گویای تلاشهائی است که مبارزان در اسپانیا برای شناسائی رسمی جنایات حقوق بشری در دیکتاتوری فرانکو، انجام میدهند. علیرغم اینکه برآورد میشود 30000 نفر از هواداران جمهوری در طول جنگ داخلی و بعد از آن، اعدام شده و یا در گورهای نامشخص دفن شده اند، این درخواست تنها در پنج سال گذشته مطرح شده است. این مقاله توضیحی را برای دیر پائی "پیمان فراموشی" ناگفته اسپانیا وشکستن اخیر آن، در متن مجادلات معاصر درباره عدالت انتقالی و حافظه سیاسی، ارائه میکند.

**********

٤-حکومت جهانی ، سد منازعات، و مداخله

دنیس گولت

موضوعات:

سدها—برزیل—طراحی و ساختمان—اشتراک مردم

توسعه منابع آبی – برزیل—اشتراک مردم

مداخله سیاسی—برزیل

جهانی شدن

چکیده:

جهانی شدن ، آنچه امروزه بدان عمل میشود، بصورت بدی اداره شده است. سدهای بزرگ، که برای توسعه سودمند و اساسی تشخیص داده میشوند، صحنه های اصلی منازعات اجتماعی شده اند. اشتراک در تصمیم گیری بوسیله جمعیت متاثر در زمینه های کلان توسعه، توسط بسیاری غیرممکن انگاشته شده است، علیرغم اینکه کمیسیون جهانی سد سازی روش "حقوق و مخاطرات" را توصیه میکند. ابتکارات برزیلیها در اشتراک مدیریت به طرق مختلف در بخشهای کلان، خصوصا در قوانین آب و سد، نشان میدهد که اشتراک وسیع امکان پذیر است. آموخته های منازعات سد درشمال شرقی برزیل نمایانگر این نکته است که چگونه اشتراک صحیح میتواند در قوانین سد/آب و هر زمینه دیگری از جهانی شدن عملی گردد.

**********

٥-قضاوت تاریخ: سوابق تاریخی تریبونال جنائی بین المللی برای یوگسلاوی پیشین

ریچارد ویلسون ، 1964

موضوعات:

محاکمات جنایت جنگی یوگسلاویائی، هاگیو، هلند ،1994

جنگ یوگسلاویائی،1995-1991— تاریخ نگاری

جنایت علیه بشریت— تاریخ نگاری

چکیده:

محققین و مقامات قانونی در مورد اینکه دادگاهها نباید برای نوشتن گزارش تاریخی مشخص از نقض گسترده حقوق بشراقدام کنند، به مباحثه پرداخته اند. حتی اگر دادگاه در پی بازسازی تاریخ جامع یک منازعه باشد، قضا و تاریخ ازآنچنان اشکال متفاوتی از تفکرو تحقیق استفاده میکنند که احکام قضائی احتمالا جانبدارانه، عمیقا مخدوش و یا تنها کسالت آور هستند. این انتقادات در مباحثه های محاکمات آدم سوزی در دادگاههای محلی اسرائیل وفرانسه بطور برجسته ای ظاهر شد. این در حالی است که احکام نوشته شده تریبونال جنائی بین المللی برای یوگسلاوی پیشین (آی سی تی وای ) برای تادیچ و کرتیچ با جزئیات قوانین جنائی و تفاسیر تاریخی مشخص شده اند. این مقاله به دو دلیل ادعا میکند که تاریخنگاری تریبونال نمایانگر متفاوت بودن از گزارشات دادگاههای قبلی برای قساوت های گسترده است. اول ، چون این یک تریبونال بین المللی است تاثیر کمتری از روایات تحریف شده از هویت ملی، گرفته است. دوم، (آی سی تی وای ) از طبقه بندی های قانونی مانند ژنوساید که بر طبیعت جمعی جنایات علیه بشریت تاکید دارد، استفاده کرده است، و این امر دادگاه را ناگزیر از در نظر گرفتن اعمال افراد در چهارچوب سیاستهای سیستماتیک و بلند مدت میکند.

**********

٦-حقوق بشر و آموزش پلیس در جوامع در حال گذار، درسهائی از ایرلند شمالی

ماری ،اوراإ

موضوعات:

آموزش پلیس – ایرلند شمالی

سوء رهبری پلیس –ایرلند شمالی – جلوگیری

تبعیض در اجبار قانونی – ایرلند شمالی – جلوگیری

حقوق بشر – ایرلند شمالی

چکیده :

این مقاله به تحول پلیس در جوامع در حال گذار از ورای تحلیل آموزشهای حقوق بشری پلیس، پرداخته و با عطف توجه به تجربه ایرلند شمالی، درسهای اساسی را برای هر جامعه ای که امیدوار است بیشترین بهر ه را از زمان گذار، چه به لحاظ اصلاح ساختار پلیس و چه به لحاظ کل پروژه روند صلح، ببرد، ارائه میکند. این مقاله بیان میکند که چگونه موانع تلقین فرهنگ حقوق بشر در هر سازمان پلیس متغیر بوده و یا فوریت بیشتری را در زمینه های گذار دارا میشود. جمعبندی این مقاله پیامی برای تغییرات فعالیتهای پلیسی، نه فقط در ایرلند شمالی بلکه همه جوامع در حال گذاراست.

**********

٧-فراملیتی کردن هنجار های حقوق بشر و تاثیر آن بر کرد های جابجا شده در داخل کشور

عایشه بتول ، چلیک

موضوعات :

پناهندگان کرد—ترکیه –شرایط اجتماعی

پناهندگان کرد – حقوق شهروندی --- ترکیه

اتحادیه اروپا –ترکی ه کشورهای اتحادیه اروپا –روابط خارجی – ترکیه

ترکیه –روابط خارجی – کشورهای اتحادیه اروپا

حقوق بشر –ترکیه

چکیده: این مقاله به موضوع جابجائی داخلی به عنوان یک مسئله حقوق بشری که کمتر بدان پرداخته شده اشاره کرده وبه تحلیل دامنه فراملیتی کردن مسائل حقوق بشر و فشار سازمانهای منطقه ای که حقوق اقلیتهای قومی، بویژه اقلیتهای قومی جابجا شده در داخل کشور، را تحت تاثیر قرارمیدهد میپردازد. به منظور روشن کردن اینکه تا چه حد اقتدار دولت بر موضوعات حساس داخلی میتواند سازمانهای منطقه ای را به چالش وادارد، این مقاله تلاشهای ترکیه را برای پیوستن به جامعه اروپائی ( با عضویت در شورای اروپا و اتحادیه اروپا) با ملاحظه قوانین آن در مورد جمعیت جابجا شده کرد درداخل کشور را، مورد بررسی قرار میدهد. با اینکه این تحلیل بر جابجائی داخلی به عنوان یک مسئله در این زمینه تمرکز دارد، همچنین مشکلات عمومی حقوق بشرمانند حقوق اقلیتها، حقوق فرهنگی، و نمایندگی اقلیتها را در متن مسئله کردهای ترکیه، نیز بررسی میکند

**********

٨-کوانجو و ماورای آن: مواجهه با شرارتهای دولتی گذشته در کره جنوبی

این سوپ ،هان

موضوعات:

محاکمات( جنایات و خطاهای چنگی ) ---کره جنوبی

جنایات و خطاهای سیاسی –کره جنوبی

ظهور کوانجو ، کوانجو-سی ، کره ،1980.

کره ( جنوبی) –سیاست و حکومت

چکیده:

در ماه می 198، ارتش کره دست به یک کودنا و کشتار دسته جمعی مردم شهر کوانجو زد. گذار دمکراتیک کره جنوبی دستخوش موارد متعددی از نقض حقوق بشر شد و مسائل چندی برای دولت جدید بوجود آمد. اولین مسئله چگونگی برخورد با واقعه کوانجو بود.عوامل کلیدی، شامل دو رئیس جمهور پیشین در مورد خیانت و کشتار گناهکار شناخته شدند. به هر حال ، وکلا با دسته از سئوالات مشکل روبرو شدند: چگونه اعضای یک کودتای پیروزمند میتوانند مجازات شوند؟ آیا محکمه میتواند خواستار عطف به ماسبق شدن مجازات شود؟ چه کسی باید جوابگوی کشتارباشد؟ در جدال برای حقیقت و عدالت، کره ایها اصول اولیه برای التیام درد ناشی از کشتار کوانجو را اعلام و بدان عمل کردند، حقیقت ، عدالت ، جبران، اعاده حیثیت و یادبود. امروز ، امثال آن اصول بصورت استانداردی برای حل دیگر قساوتهای نظامی که یک رژیم مقتدر ممکن است بدان اقدام کند ، درآمده است.

**********

٩-قانون بین المللی حقوق بشر به مثابه قدرت/ آگاهی

تونی ، ایوانز 1944

موضوعات :

حقوق بشر

سرمایه داری

جهانی شدن

حقوق بین الملل

چکیده :

اغلب اشاره شده است که مباحثات مدرن حقوق بشری عمدتا مباحث حقوق بین الملل هستند. گروههای ذینفع، سازمانهای غیردولتی ، سازمانهای اصلی بین المللی و دولتها همگی قبول دارند که نظام جهانی حقوق بشر یک ساختار قانونی است. همانگونه که از چندین بررسی بعمل آمده بر روی ادبیات و حقوق بشر موضوع تدریس در سطح دانشگاه برمی آید، کار تحقیقاتی بر روی حقوق بشرعمدتا رویکردی قانونی را برمیگزینند. این مقاله برای توضیح تفوق قانون در میاحث حقوق بشر، قانون بین المللی حقوق بشر را به نقد میکشد. نخست در باره طبیعت گفتمان حقوق بشر که در جهان امروز انجام میشود بحث میکند. سپس به معرفی نظریه نظم در کار دنیا، بویژه " نظم بازار" که مجموعه قدرتمندی از ارزشهائی که عملکرد بین المللی آنرا تضمین کرده است ، میپردازد. سپس در بخشی مجزا به تنش بین قانون بین المللی حقوق بشر و هنجارهائی که نظم بازار را توصیف میکنند، نظر میکند. در آخر جمعبندی مبین آن است که قانون بین المللی حقوق بشر گفتمانی را در رابطه با آزادی و قدرت ارائه میدهد.

**********

۱٠-آزمایش خطوط قرمز : در باره آزادی بیان در مراکش

اندرو اسمیت—1953

فادوآ - لودی

موضوعات :

آزادی بیان –مراکش

مراکش –سیاست و حکومت –1999

چکیده :

این مقاله گزارشی است در باره تناقضات ، تضادها و ابهامات که با آزاد ی بیان در مراکش همراه است ، که شامل مصاحبه هائی با فعالین حقوق بشر،روزنامه نگاران و مقامات حکومتی؛ نگاهی اجمالی بر وسائل ارتباط جمعی و جامعه مدنی؛و بحثی در مقابله با دوگانگی حرف و عمل میباشد. نویسندگان بحثی دارند با این مضمون که تقدیس پادشاه مراکش در قانون اساسی و استنباط مفهومی جادوئی از بیانات او، با اصلاحات واقعی و پایدار دموکراتیک به مقابله میپردازد. مناظرات عمومی که تقدس و حقانیت سلطنت را به زیر سئوال میبرند، غیر قانونی است، ولی چنین مباحثی چنانچه روند دموکراتیک کردن نهایتا محقق شود، ضروری است.


زير نويس

Human Rights Quarterly

Volume 27, Number 3, August 2005

CONTENTS:

Articles

1- Alston, Philip. Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate seen through the Lens of the Millennium Development Goals

2- Stover, Eric, Megally, Hanny, Mufti, Hania. Bremer’s "Gordian Knot": Transitional Justice and the US Occupation of Iraq

3- Davis, Madeleine, 1970- Is Spain Recovering its Memory? Breaking the Pacto del Olvido

4- Goulet, Denis. Global Governance, Dam Conflicts, and Participation

5- Wilson, Richard, 1964- Judging History: The Historical Record of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

6- O’Rawe, Mary. Human Rights and Police Training in Transitional Societies: Exporting the Lessons of Northern Ireland

7- Çelik, Ayşe Betûl. Transnationalization of Human Rights Norms and Its Impact on Internally Displaced Kurds

8- Han, In-sup. Kwangju and Beyond: Coping with Past State Atrocities in South Korea

9- Evans, Tony, 1944- International Human Rights Law as Power/Knowledge

10- Smith, Andrew R., 1953- , Loudiy, Fadoua. Testing the Red Lines: On the Liberalization of Speech in Morocco

Commentary

11- Pollis, Adamantia. Commentary on the Second Great Transformation

Book Reviews

12- Carlson, Marvin A., 1935- The Performance of Human Rights in Morocco (review)

13- Winston, Morton Emanuel. Monitoring Sweatshops: Workers, Consumers, and the Global Apparel Industry (review)

14- Murunga, Godwin. Histories of the Hanged: The Dirty War in Kenya and the End of Empire (review)

15- Schuftan, Claudio, 1945- Dignity Counts: A Guide to Using Budget Analysis to Advance Human Rights (review)

16- Sripati, Vijayashri. The Ombudsman, Good Governance, and the International Human Rights System (review)

© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS