بیداران

  

ستار بابانژاد

يكشنبه 31 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۳۰ساله اردبیل

شغل: دانشجو

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0