برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۳ مشهد

شغل: دیپلم

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : علی اصغر

تاریخ دستگیری: شهریور۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : به احتمال قوی ۵ شهریور ۱۳۶۷

به احتمال قوی زندان گوهردشت

احتماله در گورهای جمعی خاوران


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS