برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ مشهد

شغل: مدیر فنی کارخانه

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : علی اصغر

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2020 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS