بیداران

  

محمود بهکیش

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ مشهد

شغل: مدیر فنی کارخانه

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : علی اصغر

تاریخ دستگیری : 3 شهریور ۱۳۶۲

محل دستگیری: کرج

وابستگی سازمانی :فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : به احتمال قوی ۵ شهریور ۱۳۶۷

به احتمال قوی زندان گوهردشت

احتمالا در گورهای جمعی خاوران

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0