برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ مشهد

شغل: مدیر فنی کارخانه

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : علی اصغر

تاریخ دستگیری : 3 شهریور ۱۳۶۲

محل دستگیری: کرج

وابستگی سازمانی :فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : به احتمال قوی ۵ شهریور ۱۳۶۷

به احتمال قوی زندان گوهردشت

احتمالا در گورهای جمعی خاوران


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS