بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > خلیل بینایی ماسوله

خلیل بینایی ماسوله

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۶فومنات

شغل: سرهنگ توپخانه ارتش

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۷خرداد ۱۳۶۲

محل دستگیری : جنوب

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0