برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۶فومنات

شغل: سرهنگ توپخانه ارتش

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۷خرداد ۱۳۶۲

محل دستگیری : جنوب

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


خلیل بینایی ماسوله
تاريخ: 1 فوريه 2010
- خاوران مجازی
خلیل بینایی ماسوله
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS