بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > اسماعیل(حجت) پورمحمدی

اسماعیل(حجت) پورمحمدی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجوی تربیت معلم

وضعیت خانوادگی: متاهل دو دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری :تابستان ۱۳۶۵

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0