برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : سال ١٣٦٠

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :سازمان پیکار

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


محمد علی پژمان( کاکو)
تاريخ: 1 فوريه 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS