برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ٧بهمن ١٣٢٦ خرم آباد

شغل: دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: اردیبشت ١٣٦٣

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : چپ مستقل

تاریخ اعدام : ٢٨ آذر ١٣٦٣

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS