برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۹ مرداد ۱۳۳۱

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر: اسماعیل

تاریخ دستگیری : ۳۰ خرداد ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۶ شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS