بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > احمد حیدری زاده مطلق

احمد حیدری زاده مطلق

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجو ادبیات دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : مرداد ۱۳۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0