بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > بهروز خاصه میانداب

بهروز خاصه میانداب

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0