برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۱ خرم آباد

شغل: افسر نیروی هوائی

وضعیت خانوادگی: متاهل ویک فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS