بیداران

  

غلام‌علی داوری

شنبه 6 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲- تهران

شغل: افسر نیروی دریائی

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0