بیداران

  

سهیلا درویش کهن

شنبه 6 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰ تهران

شغل: کارگر

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت

زیر حد شلاق و احتمالا خودکشی شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0