برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ لالو

شغل: دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


نصرت الله درویش ملا
تاريخ: 6 فوريه 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS