بیداران

  

محمد دریاباری

شنبه 6 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۷ تهران

شغل: مهندس

وضعیت خانوادگی: متاهل و سه فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0