بیداران

  

صابر ظفر حیدری

شنبه 6 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۱ سراب

شغل: سرگرد نیروی دریاپی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :حسین

تاریخ دستگیری : ۱۳ اردیبهشت ١٣٦٢

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0