برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۱ سراب

شغل: سرگرد نیروی دریاپی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :حسین

تاریخ دستگیری : ۱۳ اردیبهشت ١٣٦٢

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS