بیداران

  

اسماعیل ذوالقدر

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: افسر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۷بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0