بیداران

  

علی رضا تشید

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : عباس

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0