بیداران

  

ادنا ثابت

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۲ تیر۱۳۳۴ تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری :۱۸ بهمن ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : اوایل تابستان ۱۳۶۱

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0