برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ٥ مهر ١٣٣٦ آبادان

شغل: دانشجو رشته فیزیک

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : ابوالفضل

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۱۳ مرداد ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS