بیداران

  

شهرام جناب

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ٥ مهر ١٣٣٦ آبادان

شغل: دانشجو رشته فیزیک

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : ابوالفضل

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۱۳ مرداد ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0