برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٣١ سنندج

شغل: لیسانس از داشگده هنرهای زیبا و شاغل در کارخانه ایران والونو

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر : علی اکبر

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۱۲ مرداد ۱۳۶۰

زندان اوین


کامیار جهان بیگلری
تاريخ: 7 فوريه 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS