برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: تهران

شغل: تکنسین برق

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


جهانگیر جهانبخش
تاريخ: 7 فوريه 2010
- خاوران مجازی
جهانگیر جهانبخش
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS