برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۷

شغل: دانشجوی فیزیک دانشگاه شریف

وضعیت خانوادگی:

نام پدر: کریم

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان


© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS