برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۵لاهیجان

شغل: متفرقه

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۵خرداد ۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۱۱ آذر ۱۳۶۲

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS