برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۹ درود

شغل: مهندس

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:اردیبهشت۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام : ۵ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


ابراهیم حسن پور شیرازی
تاريخ: 7 فوريه 2010
- خاوران مجازی
ابراهیم حسن پور شیرازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS