برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸رودسر

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل، ۲ فرزند

نام پدر : کریم

تاریخ دستگیری : ۱۹ مهر ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


رحیم حسین پور رودسری
تاريخ: 7 فوريه 2010
- خاوران مجازی
رحیم حسین پور رودسری
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS