بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > محمد علی حسین خانی

محمد علی حسین خانی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۷ اهواز

شغل: مدیر مالی کارخانه

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۷اردیبهشت ۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0