بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > خشایار خواجیان(فرامرز)

خشایار خواجیان(فرامرز)

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۴تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0