برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٨ تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ١٣٦٤

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: حزب رنجبران ایران

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS