بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی رضا رحمانی شستانی

علی رضا رحمانی شستانی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۳۱ خرداد ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0