بیداران

  
بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > احمد رضا بیک محمدی

احمد رضا بیک محمدی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0