بیداران

  

رسول رضائیان

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۲۰ فروردین ۱۳۳۰ رامیان استان گلستان

شغل: لیسانس باستان شناسی

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر

نام پدر: ایوب

تاریخ دستگیری : آبان ۱۳۶۳

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : ۷ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0