برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ تبریز

شغل: لیسانس طراحی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : رضا

تاریخ دستگیری: تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ستون ۳ ردیف ۹۲


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS