بیداران

  

داریوش رضا زاده

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۶ تبریز

شغل: لیسانس طراحی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : رضا

تاریخ دستگیری: تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ۱۳۶۰

زندان اوین

خاوران ستون ۳ ردیف ۹۲

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0