برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ تهران

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : عباس

تاریخ دستگیری : ١٣٦٢

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


محمد جعفر ریاحی
تاريخ: 10 فوريه 2010
- خاوران مجازی
محمد جعفر ریاحی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS