بیداران

  

محمد جعفر ریاحی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۰ تهران

شغل: دانشجوی رشته زمین شناسی

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو فرزند

نام پدر : عباس

تاریخ دستگیری : ١٣٦٢

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0