بیداران

  

محمد صادق ریاحی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲تهران

شغل:دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : عباس

تاریخ دستگیری : ١٣٦٢

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0