بیداران

  

نورالدین ریاحی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸ تهران

شغل: دانشجوی اقتصاد تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : غلام علی

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی راه کارگر

تاریخ اعدام : ۴ بهمن ۱۳۶۲

زندان اوین

خاوران ستون ۷ ردیف ۷۸

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0