برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸ تهران

شغل: دانشجوی اقتصاد تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : غلام علی

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی راه کارگر

تاریخ اعدام : ۴ بهمن ۱۳۶۲

زندان اوین

خاوران ستون ۷ ردیف ۷۸


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS