برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۳۰۷ شهرری

شغل: آزاد

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : محمد

تاریخ دستگیری:۱۷بهمن۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین


عزت الله زارع کاشانی
تاريخ: 10 فوريه 2010
- خاوران مجازی
عزت الله زارع کاشانی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS