برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:۱۰شهریور۱۳۳۷

شغل: آزاد

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : محمد حسن

تاریخ دستگیری: ۷فروردین۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی:اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام : ۹شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت


محمد رحیم زاده
تاريخ: 21 فوريه 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS